Het ABC van Kwaliteit: de letter Q

Q is een speciale letter, zeker in het Nederlands. Zeldzaam in gebruik en zowel geliefd als gehaat door scrabble spelers. Voor deze column zou ik natuurlijk Quality als onderwerp kunnen gebruiken maar dat is veel te evident en veel te Engels. Daarom dit keer een oude liefde van me: het Latijn. Op hier en daar een burgemeester na, spreekt niemand dat nog. Jammer, want ik heb zeer goede herinneringen aan de lessen Latijn in het middelbaar onderwijs. Sommige zinnen uit de Aeneis van Vergilius ken ...
More

Het ABC van Kwaliteit: de letter P

De Nederlandse student Boyan Slat heeft met zijn Ocean Clean-Up project zijn eigen stoutmoedigste dromen reeds lang overtroffen. Wereldwijde media aandacht en in vier jaar al een slordige 35 miljoen Euro aan sponsorgeld verzamelt. Voor de zeldzamen die er nog niet over gehoord hebben: de bedoeling is om via een soort schepnet (met mijn excuses voor de weinig professionele term) de massa plastic die zich op bepaalde plaatsen in de oceanen verzamelt, te vangen en te verwijderen. Nu is elke actie d...
More

Het ABC van Kwaliteit: de letter O

Overdaad schaadt is een uitdrukking die in het calvinistische Holland moet zijn ontstaan, zeker als je weet dat die overdaad sloeg op spijs en drank. In de Dutch Bible Belt zal dat tot op de dag van vandaag doodzonde zijn. Merk op dat ik het woord Holland en niet Nederland gebruik want daar zit een groot verschil tussen. Dat heb ik jaren geleden voor het eerst vastgesteld toen ik in Zeeland bij Nederlanders een kopje koffie kreeg aangeboden. De vrouw des huizes schonk voorzichtig in maar haar ma...
More

Het ABC van Kwaliteit: de letter N

De grote Amerikaanse auteur John Steinbeck heeft ooit ideeën vergeleken met konijnen: “je krijgt er een paar, leert ermee omgaan maar voor je het weet heb je er tien”. Anders gezegd: konijnen zijn productieve beesten en ons brein ook. Maar toch niet altijd, soms komen de ideeën niet en dan vooral als je ze nodig hebt. Als je een column gaat schrijven over kwaliteit bijvoorbeeld en nood hebt aan een woord dat begint met de letter N. Maar zoals Will Gompertz schrijft in het fijne boekje over creat...
More

Het ABC van Kwaliteit: de letter M

“Meten = Weten” is een van onze fundamentele waarheden. Nu wil dat niet noodzakelijk veel zeggen: ooit was men er fundamenteel van overtuigd dat de aarde plat was of dat de zon omheen de aarde draaide. Achteraf is gebleken dat dat toch niet helemaal klopte of beter: helemaal niet klopte. Dat gelijkheidsteken tussen meten en weten klopt al evenmin. Beide termen zijn niet gelijkwaardig, ze verhouden zich tot elkaar als middel tot doel. Metingen kunnen helpen een situatie correcter in te schatte...
More

Het ABC van Kwaliteit: De letter L

Als er één term alomtegenwoordig is in maatschappij en management dan wel Leiderschap. 2 430 000 hits in 0,52 sec en dat in het Nederlands, in het Engels wil ik er niet eens aan beginnen. Als het over maatschappelijk leiderschap gaat dan hoor je vooral klagen over een gebrek aan leiderschap en roepen om sterk leiderschap. Dat laatste vergt wel een bijkomende verduidelijking want men roept om een speciaal soort sterk leiderschap. In essentie komt het hier op neer: “we hebben nood aan een leider d...
More