MSA – QTIP: kleine meetfout en toch niet voldoen aan de eisen

Een veel voorkomend probleem bij Meet Systeem Analyse is dat een meetsysteem, ondanks een lage absolute meetfout, in de MSA-studie toch een slecht resultaat oplevert voor % GRR ten opzichte van totale variatie en ndc (number of distinct categories). Dat heeft meestal te maken met te weinig variatie in de stukken die gebruikt werden voor de studie. Je hebt nu eenmaal niet altijd stukken beschikbaar over de volledige procesbreedte. Onze aanbeveling: bereken altijd ook het %GRR ten opzichte van tolerantiebreedte en/of ten opzichte van een gekende historische processpreiding.