Het ABC van kwaliteit – De letter H

Nu iedereen nog fris en monter is na een weldoende vakantie, mag het al eens wat moeilijker zijn. We zullen het dus hebben over statistiek en Hypothese testen. Onbelangrijk is dat niet, want hypotheses vormen de basis van alle wetenschap. Ze worden geformuleerd, getoetst, bevestigd of verworpen. Ze leiden tot wat we zo mooi noemen “voortschrijdend inzicht”, geleidelijk aan worden we met z’n allen slimmer. Met de opkomst van Six Sigma heeft statistiek opnieuw aan belang gewonnen in kwaliteitsz...
More

Het ABC van kwaliteit – De letter G

Een tijd geleden hoorde ik op radio 1 een interview met Caroline Gennez waarin ze tot vier keer toe zei: ”elk kind wordt gelijk geboren”. Nu volstaat het om even naar spelende kinderen in de dichtstbijzijnde kleuterschool te kijken om te zien dat die uitspraak van geen kanten klopt. Integendeel: geen enkel kind wordt gelijk geboren. Het verbaasde me dat de dienstdoende journalist haar niet op die flagrante onwaarheid wees. Hoewel, ook niet echt, intelligente journalistiek is zeldzamer geworden d...
More

Het ABC van kwaliteit – De letter F

Feiten en cijfers: het alfa en omega van kwaliteitsmanagement, het eten en drinken van kwaliteitsmanagers. We hebben er zelfs een aantal gevleugelde uitspraken over: “meten is weten” of “wat je niet meet, kan je niet managen” en (in het Engels dit keer) “don’t jump to conclusions”. Dat laatste is een ruimere interpretatie van “meten is weten” maar dan gericht op het oplossen van problemen. Het bevat een duidelijke waarschuwing om conclusies en acties te baseren op onderzoek en dus op feiten en c...
More

Het ABC van kwaliteit – De letter E

Even heb ik erover gedacht om de volgorde van het alfabet te laten voor wat het is en meteen naar de T van terreur te springen. Maar we laten ons al veel te veel dicteren wat te doen en te laten door die mensen en hun acties, dus bij wijze van verzet: E, gvd! De E van economie want zonder economie bestond er niet zoiets als kwaliteitsmanagement. De definities die we gebruiken in kwaliteitsmanagement zijn immers allemaal relatief ten opzichte van een eis, van een verwachting en van een prijs. ...
More