5S workshop

Zowel bij Lean als bij TPM wordt 5S vaak als eerste stap vermeld. Orde en netheid zijn immers basisvoorwaarden voor kwalitatief en veilig werk. Zoals wel meer tools in Lean is de theorie achter 5S eerder beperkt. Het werk zit hem in het gestructureerd invoeren van het systeem en vooral in het onderhouden ervan. Een werkplek zuiver maken is geen kunst, ze zuiver houden daarentegen voor veel bedrijven een quasi onmogelijkheid.

In deze in-house workshop wordt de theorie meteen toegepast in de praktijk. De deelnemers worden in een drietal groepen verdeeld en ze zullen tijdens de training op een hen toegewezen werkplek de eerste drie stappen van 5S toepassen. Niet alleen het leereffect is van belang, de resultaten van hun oefening zijn meteen interessante inputs voor de proceseigenaars van de betrokken werkplekken.

Inhoud van de workshop

 • Inleiding en historiek
 • De vijf stappen van 5S
  • Scheiden
   • Toepassing op werkplek
  • Schikken
   • Toepassing op werkplek
  • Schoonmaken
   • Toepassing op werkplek
  • Standaardiseren
  • Systematiseren
 • Opmaken actieplan voor implementatie

Voor meer informatie over 5S: neem contact op.