ASQ Europe Conference, Berlijn

QS Consult heeft op het allereerste ASQ congres in Europa een voordracht gegeven met als titel: “Survival of the Fittest, Quality Tools for the Future”. De voordracht werd zeer goed onthaald en zal in een licht aangepaste versie ook gebracht worden als webinar voor de ASQ Blue Ridge Section op 30 januari e.k. Meer informatie hierover vindt u binnenkort op onze website en facebook pagina.

Voor dit eerste ASQ congres in Europa werd gekozen voor Berlijn als locatie. Dit was het resultaat van een lang proces, dat werd gestart op een bijeenkomst van de Europese Country Counsellors in Athene, nu iets meer dan 3 jaar geleden.

Het congres had ongeveer 130 deelnemers uit 21 landen, wat zeker geen slecht resultaat is. Het centrale thema was “The Next Generation of Quality: The Future Is Now” en er waren veel waardevolle bijdragen van diverse sprekers over dit topic. De gevolgen van Industrie 4.0 en de digitale disruptie voor de kwaliteitsprofessional kwamen uitgebreid aan bod.

We hadden ook het geluk om twee excellente keynote speakers te hebben. Op maandag 6 november werd het congres geopend door Gregory H. Watson die sprak over de toekomst van kwaliteit en op dinsdag bracht Bharat Wakhlu een boeiende uiteenzetting over leiderschap voor de toekomst.

Het congres eindigde met een panel discussie waar Greg Watson, Paulo Sampaio en Willy Vandenbrande aan deelnamen. Een zeer actief publiek nam enthousiast deel aan de discussie en dit was een boeiend sluitstuk van een uitstekend congres.

Tijdens de conferentie sprak ik met heel wat deelnemers en de reacties waren overweldigend positief. Regelmatig kwam de vraag wanneer het congres opnieuw zou worden georganiseerd. Een mooie uitdaging om zo snel mogelijk aan te beginnen werken.

Speciale dank is verschuldigd aan de ASQ stafmedewerkers die dit congres mee hebben mogelijk gemaakt: Marjorie, Michael and Darren.