Best Paper Award

Jaarlijks reikt IAQ een aantal “Best Paper Awards” uit. Dit gebeurt op voordracht van een IAQ moderator op een internationaal congres of van de uitgever van een IAQ publicatie. Criteria zijn: kwaliteit van de voordracht en beoordeling door het publiek, innovatieve waarde van het onderwerp, uitbreiding van de kwaliteitskennis en de mate waarin de voordracht inspirerend kan werken voor kwaliteitsprofessionals.

Tijdens de algemene vergadering van de IAQ in Bled, Slovenia op 14 oktober jl. mocht ik voor het tweede jaar op rij een “Best Paper Award” ontvangen uit handen van Pal Molnar (IAQ president - links) en Janak Mehta (IAQ voorzitter - rechts). 

De prijs werd mij dit jaar toegekend voor de voordracht “The Ultimate Competitive Advantage: Sustainability” die ik heb gegeven op het WCQI congres in mei van dit jaar in Charlotte, NC. Een hele eer en een motivatie om ook in de toekomst hard te blijven werken om aangename en motiverende voordrachten te verzorgen.