Conditie beheer

Conditiebeheer is een gestructureerde methode voor het ontwikkelen, opstarten en op peil houden van processen, die gebruik maakt van diverse kwaliteitstechnieken en die leidt tot:

 • Een proces dat van bij de start in staat is aan alle eisen te voldoen.
 • Het ter beschikking hebben van de middelen die nodig zijn om blijvend aan alle eisen te voldoen (opgeleide mensen, documentatie, systemen voor opvolging en onderhoud).
 • Voortdurend verbetering door het gebruiken en verankeren van de kennis zodat een echte lerende organisatie ontstaat.

Conditiebeheer werd ontwikkeld samen met Volvo Cars Gent, als onderdeel van het Total Productive Maintenance (TPM) programma.

263-figuur-1

Opleiding "Bepalen en Beheren van Condities"

Zoals de andere opleidingen binnen Lean & TPM is ook deze training een koppeling van theorie en praktijk. In vergelijking met de introductiecursussen over Lean en over TPM gaan we hier echter een stuk gerichter te werk. Dat betekent dat de deelnemers voor de cursus al een project hebben gekozen waar ze de theorie zullen op toepassen en dat we die theorie veel meer zullen uitdiepen. In dat opzicht heeft deze training veel gemeen met onze Six Sigma trainingen. Ze loopt over een langer traject (4 - 6 maanden) en volgt de stappen van de methodiek. Tussen de trainingssessies door wordt aan het project gewerkt.

Programma en tijdsbesteding

 •  Stap 1: introductie en functies en specificaties - 1 dag 
 • Stap 2: systeemdiagram - 0.5 dag
 • Stap 3: Failure Mode and Effects Analysis - 1 dag
 • Stap 4: Aanpassingen aan het ontwerp - 0.5 dag
 • Stap 5: Van FMEA tot X-matrix - 1 dag
 • Stap 6: Van X-matrix tot M-matrix - 1 dag
 • Stap 7: Uitvoeren, leren en verbeteren - 0.5 dag
 • Eindpresentatie - 0,5 dag