Consulting

Ook de begeleiding van QS Consult is erop gericht uw mensen sterker te maken. We helpen u met het invoeren van systemen en het oplossen van problemen maar met de bedoeling om de daarbij gebruikte kennis over te dragen naar de organisatie. In onze aanpak moet er altijd minstens één interne projectleider het volledige project volgen. Op die manier garanderen wij de continuïteit van de gerealiseerde verbeteringen en de verankering van de vereiste kennis in de organisatie.

Bij QS Consult gaan training en begeleiding vaak hand in hand.In een aantal van onze trainingen zit dat al in de opleiding ingebakken (zeker in de domeinen Six Sigma en Lean en TPM). Maar het kan best zijn dat u een opleiding over ISO 9001:2016 bij ons volgt en daarna graag bij de invoering van het systeem nog wat bijkomende ondersteuning zou willen. Om die link tussen training en consulting beter naar voor te laten komen, houden we voor beide activiteiten een zelfde structuur aan.