Executive Workshop

Lean Six Sigma wordt nog altijd gezien als een moeilijk en zwaar programma dat zich vooral richt op grote bedrijven. Dit idee is al lang voorbijgestreefd; elke organisatie kan beter worden door het toepassen van Lean Six Sigma binnen de eigen mogelijkheden en in lijn met de bedrijfscultuur.

De omvang van het volledige Lean Six Sigma programma is uiteraard beperkter in een kleiner bedrijf. Dit betekent dat er minder tijd naar het organisatorische aspect van Six Sigma moet gaan, maar dat de leiding dichter bij de uitvoering van de projecten zal staan. De middelen zijn beperkter en dan wordt het nog belangrijker om deze optimaal te besteden: heb je wel nood aan een fulltime Black Belt en hoeveel mensen moeten opgeleid worden tot Green Belt?

Kortom: bezint eer gij begint! Onze workshop helpt u om precies dat te doen. U krijgt een inzicht in de basisprincipes en methodiek van Lean Six Sigma. We zullen hierbij uiteraard aandacht besteden aan probleemoplossing en de daarbij horende opbrengsten. Maar we zullen ook een minder belicht aspect van Lean Six Sigma aan bod laten komen: het verhogen van het potentieel van uw mensen.

De tweede helft van de dag wordt volledig besteed aan het uitwerken van een actieplan. Op die manier weet u op het einde van de dag niet alleen of Lean Six Sigma iets voor u is maar ook welke de volgende stappen zijn die u in het proces best kunt zetten.

Programma : 

 • Inleiding
  • Historiek van Lean Six Sigma
 • Basisprincipes
  • Lean
  • Six Sigma
  • Integratie tot Lean Six Sigma
 • Define – Measure – Analyse – Improve – Control (DMAIC)
  • DMAIC en de bijhorende tools
  • DMAIC als management richtlijn.
 • Starten met Lean Six Sigma
  • De verschillende rollen in Lean Six Sigma
  • Do not adopt, adapt!
 • Opmaken actieplan
  • Rol van het management
  • Communicatieplan
  • Trainingsplan
  • Eerste projectselectie