Potential Failure Mode and Effects Analysis – FMEA

Er bestaan meerdere technieken voor risicoanalyse maar FMEA is een van de meest gebruikte, al was het maar omdat het binnen de automobielindustrie een verplichte techniek is. FMEA kan worden toegepast tijdens productontwikkeling of procesontwikkeling en elke faalwijze wordt opgesplitst in 3 aspecten die apart geëvalueerd worden maar in combinatie leiden tot een risico getal om prioriteiten voor actie te bepalen.

De drie aspecten zijn:

  • Hoe erg is het als deze faalwijze zich voordoet? ERNST
  • Hoe vaak verwachten we dat dit zal gebeuren? VOORKOMEN
  • Welke controles hebben we om vast te stellen dat het probleem is opgetreden? DETECTIE

De eendaagse opleiding FMEA van QS Consult is sterk praktisch gericht. De theorie is immers niet moeilijk maar bij de toepassing loopt het vaak mis. Daarom voeren de deelnemers tijdens de opleiding een eigen FMEA uit zodat ze meteen het geleerde toepassen en inzicht krijgen in hoe ze van FMEA een handig preventief tool kunnen maken.

Paragraaf 6.1 van ISO 9001:2015 – Acties om risico’s en kansen op te pakken – zal er ongetwijfeld toe leiden dat technieken voor risicoanalyse veel meer aandacht zullen krijgen. Dat betekent dat ook de belangstelling voor FMEA zal toenemen. Een opmerking hierbij: in veel gevallen kunnen risico’s op een eenvoudiger manier ingeschat worden. Een voorbeeld daarvan ziet u in onderstaand figuur.

risico-matrix

Meer weten over onze opleiding FMEA? Neem contact op.