Interne auditor

Zoals voor alles bestaat er ook voor het auditeren van managementsystemen een ISO norm, in dit geval de ISO 19 011  norm. Deze norm is een richtlijn die zowel kan gebruikt worden voor interne als voor externe auditoren. De automobielindustrie heeft via IATF richtlijnen haar eigen (strenge) eisen voor de opleiding van interne auditoren en voor de opleiding en validatie van externe auditoren. Dat laatste is zo streng geworden dat velen er aan twijfelen of ze wel genoeg auditoren gaan vinden, maar dit geheel terzijde. Recent is ook het Verband Der Automobilindustie (VDA)  meer actief geworden op dit gebied door eisen te stellen aan procesaudits en procesauditoren via haar norm VDA 6.3. Als u aan deze eisen moet voldoen, volgt u  best een gespecialiseerde training hierover. Wij verwijzen u hiervoor graag naar onze collega’s van Allanta vzw.

Zonder de waarde van al deze normen en systemen te willen onderschatten, stellen wij toch vast dat dit voor veel bedrijven  – die meestal enkel geïnteresseerd zijn in het opleiden van interne auditoren in het kader van ISO 9001 – te hoog gegrepen is. QS Consult biedt een praktisch alternatief aan dat bestaat uit een eendaagse opleiding en een facultatieve begeleiding van de deelnemers bij hun eerste zelfstandige audit. De verwachting is wel dat de deelnemers al enige kennis hebben van de ISO 9001:2015 norm.

Programma

 • Inleiding
 • De basisprincipes van ISO 9001:2015
 • Eisen gesteld aan de auditor
 • Gesprekstechnieken en aandachtspunten voor de auditor
 • Het intern auditproces
  • Voorbereiding
  • Uitvoeren van de audit
  • Rapportering van de resultaten
  • Opvolgen van corrigerende maatregelen
 • Praktische oefeningen
 • Optioneel: halve dag begeleiding bij de uitvoering van de eerste audit bestaande uit het bekijken van de voorbereiding, bijwonen van de audit en observeren van de auditor, feedback over de audit aan de deelnemer, voorbereiden van de rapportering.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek over auditor training