ISO 9001:2015

De moeder van alle systeemnormen heeft in haar bijna 30-jarig bestaan heel wat wijzigingen ondergaan. De grote lijnen van die wijzigingen kunnen als volgt worden samengevat:

  • Minder nadruk op procedures en documentatie.
  • Een meer algemene bedrijfsaanpak met klemtoon op procesmanagement.
  • Meer aandacht voor leiderschap en betrokkenheid.
  • Van borging naar verbetering.

Deze aanpassingen liggen in lijn met algemene evoluties over de rol van kwaliteitsmanagement in het bedrijf.

De laatste wijziging introduceert een aantal nieuwe termen. Een nieuwe en meer algemene structuur werd vastgelegd (HLS = High Level Structure), er wordt gevraagd de context van de organisatie te schetsen en na te denken over risico’s en kansen. Dat klinkt allemaal heel spectaculair en dus zie je een enorme wildgroei aan opleidingen rond deze norm waarbij over ongeveer elke paragraaf aparte trainingen worden georganiseerd.

QS Consult gaat hier niet in mee. ISO 9001:2015 is een basisnorm; ze legt de minimumeisen vast waaraan een degelijk kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen en dat is met een beetje gezond verstand vlot te snappen. Het is alleen jammer dat ze er bij ISO nog altijd niet in geslaagd zijn om dat gezond verstand in een verstaanbare taal uit te leggen.

Onze ISO 9001:2015 training is een eendaagse waarop u alle informatie krijgt die nodig is om aan de slag te gaan. Blijken er achteraf toch nog interpretatieproblemen te zijn of zoekt u naar de best passende aanpak in uw bedrijf, dan wordt dat veel beter ingevuld door een gerichte begeleiding dan door extra algemene training.

Voor een vrijblijvend gesprek over normtraining in uw organisatie: neem contact op.