Keynote op Kwinta congres te Gent

Onder de titel “Is Meten Weten?” had het Kwinta congres van 2017 plaats op 28 november in het ICC te Gent. De klemtoon lag op meten maar er werd ook duidelijk gemaakt dat niet alle meten kennis bijbrengt.

In onze keynote speech “Quality by Quantity – Absurdism in the 21st Century” werd de kwaliteit van het leven centraal gesteld. Vinden we altijd de juiste balans en vooral: kiezen we de juiste prioriteiten? En wat te denken van ons economisch systeem dat volledig op groei gebaseerd is, terwijl onze belangrijkste maatschappelijke problemen (mobiliteit, obesitas, klimaat) allemaal veroorzaakt worden door te veel. Het idee dat we in de toekomst verder kunnen gaan op deze manier is de werkelijkheid niet willen zien. Vandaar dat de 21ste eeuw de eeuw van kwaliteit moet worden en dat we moeten zoeken naar een manier om die kwaliteit van leven aan iedereen te bieden, zonder de totale kwantiteit te verhogen.

We hebben heel veel leuke reacties ontvangen op deze voordracht. Met nogmaals dank aan Kwinta voor de uitnodiging en aan het publiek voor de aandacht.