Lean & TPM

Lean en Total Productive Maintenance (TPM) hebben een gemeenschappelijke visie op de bedrijfsvoering. De doelstelling is om energie te stoppen in zaken die meerwaarde opleveren voor de klant en dat op een maximaal efficiënte, veilige en kwalitatieve manier. Lean is daarbij de meer algemene filosofie en aanpak, terwijl TPM meer focust op het optimaliseren van het productieapparaat.

Door de slogan “Lean and Mean” hebben deze methodes een negatieve bijklank gekregen. Ze werden geassocieerd met ontslagen en het verhogen van de werkdruk wat totaal in tegenspraak met de basisgedachte dat de mens centraal moet staan in de organisatie. We hebben een globaal systeem herleid tot enkel kostenbesparing. Vandaar ook de klemtoon op “eliminate waste” (in het Japans muda) in plaats van op “increase value”. Dat lijkt een semantische discussie maar er schuilt een totaal andere visie achter.

In al onze opleidingen en begeleidingen rond Lean en TPM zal QS Consult altijd deze positieve visie op de medewerker uitdragen.

Activiteiten in verband met Lean worden vaak gestuurd vanuit logistiek en aankoop. Kwaliteit maakt er echter integraal deel van uit want om Lean te kunnen invoeren is een zeer hoge graad van beheersing van de processen nodig. Door het afbouwen van voorraden komen problemen immers aan de oppervlakte.

In kwaliteit zijn we geobsedeerd door efficiëntie, de dingen zo goed mogelijk doen. In Lean vragen we ons eerst en vooral af wat nuttig is om te doen en denken we na over effectiviteit.

In Total Productive Maintenance wordt het aspect onderhoud benadrukt, maar TPM is veel meer dan een onderhoudssysteem. De doelstelling is een maximaal effectief en efficiënt productieapparaat dat toelaat producten van de juiste kwaliteit te produceren volgens het gewenste productieritme.
lean
Het is een overkoepelende productiestrategie die de klemtoon legt op de betrokkenheid van iedereen en waarbij we alle aanwezige kennis proberen aan te wenden om het geheel te verbeteren. De arbeiders krijgen veel meer verantwoordelijkheid en er wordt heel wat aandacht besteed aan teamwerk.

TPM kan maar succesvol ingevoerd worden als het management vertrouwen heeft in haar personeel en gelooft in de kracht van de mensen. Het berust op decentralisatie van macht en de integratie van taken.

De opleidingsprogramma’s die QS Consult aanbiedt op het vlak van Lean en TPM worden hierna kort aangegeven. U moet er wel rekening mee houden dat Lean en TPM in hoofdzaak bestaan uit het invoeren en op peil houden van relatief eenvoudige systemen. Onze trainingen zijn dan ook een eerste stap in de richting van een implementatie en als zodanig zijn ze sterk gekoppeld aan onze consulting / begeleiding op dit vlak.

Meer details vindt u door op de icoontjes te klikken. De integratie van Lean met Six Sigma tot Lean Six Sigma wordt uitgebreid behandeld bij Six Sigma.

Lean introductie
workshop om de basisprincipes van Lean onder de knie te krijgen en om een implementatietraject voor uw bedrijf op te stellen.
TPM introductie
workshop waarin u de filosofie van TPM leert, een OEE meting opzet en een traject voor verdere uitbouw gaat plannen.
Conditie beheer
een nieuw proces probleemloos opstarten en permanent onder controle houden, kan dat? Met conditiebeheer komt u ongetwijfeld aardig in de buurt!
5S workshop
u wil rustig beginnen met Lean en TPM maar met een zichtbare impact op de werkvloer? Dan is de 5S workshop ideaal voor u.