Lean introductie

Op de markt zijn heel wat Lean trainingen te vinden en heel vaak zijn dat langlopende opleidingen. Daarbij wordt vrijelijk gebruik gemaakt van de Six Sigma termen Green Belt en Black Belt, maar dan met Lean ervoor. ASQ biedt Lean certificatie aan in samenwerking met het Shingo Institute en daar gaat het dan om niveaus: brons, zilver en goud. Dit zijn allemaal degelijke opleidingen en goede initiatieven, maar onze visie op Lean training is een andere.

Voor Lean ligt onze nadruk op reality teaching, wat er in wezen op neerkomt dat we vooral opteren voor begeleidingstrajecten. Maar om de kans op succes van de introductie van Lean te verhogen is een gemeenschappelijke kennis binnen het bedrijf van de basisprincipes van Lean en de belangrijkste tools heel belangrijk. Dat is de bedoeling van onze introductiecursus Lean en dat kan op een degelijke manier in twee dagen toegelicht worden. Deze cursus is ook ideaal voor bedrijven die zich een beeld willen vormen van wat Lean voor hen zou kunnen doen om op een meer gefundeerde manier een beslissing over invoering te kunnen nemen. De training is opgesplitst in vier sessies van telkens een halve dag.

Sessie 1 - Filosofie en basisprincipes

 • Inleiding
 • Historiek - Toyota Production System
 • De Lean filosofie: verhoog de waarde voor de klant
 • Basisprincipes en aanpak
  • Het pull systeem
  • Eliminate Waste
  • One Piece Flow / Continuous Flow Manufacture
  • Bottlenecks (Goldratt theorie)
  • Het menselijk kapitaal - Lean Kata
 • Lean en managementsystemen
 • Lean en Six Sigma

Sessie 2 - Lean tools 

 • Lean en Strategie: Hoshin - Kanri
 • Value Stream Mapping (VSM)
 • Kanban en Just-In-Time
 • Single Minute Exchange of Die (SMED)

Sessie 3 - Lean tools deel 2

 • Standard Work
 • 5 why
 • Kaizen 
 • Total Productive Maintenance
 • 5S en Visual factory
 • Poka-Yoke

Sessie 4 - Invoeren van Lean

 • Lean readiness: evaluatie van de huidige toestand
 • Selectie van pilootprojecten - VSM 
 • Opmaken implementatieplan

Met de kennis die werd opgedaan tijdens de opleiding en startend van het algemeen plan opgemaakt in uit sessie 4, kan het bedrijf nu de implementatie van Lean starten. Daarbij zal nog veel opleiding nodig zijn maar nu telkens toegespitst op het specifieke onderwerp dat men wil verbeteren. Dat betekent: een korte theoretische toelichting die telkens onmiddellijk gevolgd wordt door een praktische toepassing met direct rendement voor de organisatie. Een voorbeeld van reality teaching en micro learning.

Neem contact op voor meer info over deze Lean introductie training.