Lean Six Sigma Black Belt

Introductie en doelstelling

De QS Consult opleiding “Lean Six Sigma Black Belt” is gebaseerd op de Body Of Knowledge (BOK) vastgelegd door de American Society For Quality (ASQ). Het is echter geen kopie van deze BOK. Op basis van onze jarenlange ervaring met procesverbetering en om de praktische toepasbaarheid te vergroten, hebben we een aantal minder interessante tools weggelaten maar andere zaken werden dan weer toegevoegd of uitgebreid.

De doelstelling van onze training is de deelnemers alle nodige kennis bij te brengen van Six Sigma en hen tevens op weg te zetten bij hun eerste toepassing van de methode. Op deze manier wordt de investering in de opleiding onmiddellijk in winst omgezet dankzij de resultaten van de projecten.

Programma

De opleiding bestaat uit theorie, voorbeelden en oefeningen gekoppeld aan praktisch werk en ondersteuning bij de projecten. De klemtoon in de theorie ligt op de DMAIC-cyclus (Define, Measure, Analyse, Improve, Control) waar elementen van Lean in worden verwerk. In de laatste sessie komen ook elementen van DFSS (Design for Six Sigma) aan bod.

De training bestaat uit zes sessies van telkens drie dagen. De opdeling van de inhoud over de blokken ziet er als volgt uit:

 • Sessie 1
  • Introductie
  • Lean Six Sigma in het algemeen bedrijfsbeleid
  • Proces Management
  • Team Management
  • Six Sigma Define
 • Sessie 2
  • Six Sigma Measure
 • Sessie 3
  • Six Sigma Analyze – deel 1
 • Sessie 4
  • Six Sigma Analyze – deel 2
  • Six Sigma Improve – deel 1
 • Sessie 5
  • Six Sigma Improve – deel 2
  • Six Sigma Control
 • Sessie 6
  • Design For Six Sigma (DFSS)

Het opleidingsmateriaal is in het Engels. Voertaal van de opleiding is in het Nederlands, tenzij er anderstaligen aan de opleiding deelnemen. In dat geval is de voertaal het Engels. Individuele besprekingen van projecten kunnen in het Nederlands, Frans of Engels. Het QS Consult cursusmateriaal wordt in elektronische vorm ter beschikking van de klant gesteld. Dit materiaal kan intern vrij gebruikt worden.

Een overzicht van de behandelde technieken, ziet u door op onderstaande figuur te klikken.

Planning en praktische regelingen

De opleiding loopt over een periode van 6 tot 9 maanden. Hierbij moet nog de tijd gerekend worden om het project af te sluiten. Idealiter wordt de totale doorlooptijd tot 12 maanden beperkt.

Teneinde een grote interactiviteit en persoonlijke ondersteuning mogelijk te maken is het aantal deelnemers beperkt tot tien.

Tijdens de training wordt MINITAB gebruikt als ondersteunende statistische software. Deelnemers dienen hun eigen laptop te gebruiken met MINITAB of een ander statistisch pakket.

QS Consult Six Sigma Black Belt Certificaat

De eisen om het QS Consult Six Sigma Black Belt certificaat te bekomen, zijn:

 • Aanwezig zijn op alle lessen en actief deelnemen.
 • Een casestudie die tijdens de opleiding werd uitgewerkt, presenteren en de gekozen oplossingen verdedigen.
 • Slagen voor de meerkeuze tests die afgenomen worden tijdens de opleiding. Wie de gevraagde 60 % niet haalt, krijgt een tweede kans via een uitgebreide meerkeuze test over de volledige cursus.
 • Een Six Sigma project succesvol afsluiten en presenteren aan QS Consult en het top management.

U ziet hieronder een voorbeeldcertificaat

273 figuur 2