Lean & TPM consulting

ALGEMEEN

Lean & TPM bestrijken een zeer groot domein vanaf de ontwikkeling van een algemene visie en strategie op directieniveau tot het bepalen van de meest geschikte methode om een welbepaald lager gesmeerd te houden. Dat betekent meteen ook dat de begeleiding van QS Consult op dit onderwerp heel ruim kan liggen en altijd aangepast is aan de organisatie.

Wij ondersteunen de directie door duidelijk te maken wat een keuze voor Lean inhoudt en wat de gevolgen ervan zijn voor het management. Het samen uittekenen van een implementatietraject is een andere mogelijkheid. Maar ook in het operationele aspect van Lean kunnen we tussenkomen wat vooral van belang is in de eerste fase van invoering als de verandering en de kans op weerstand het grootst is.

Omdat Lean een filosofie is en een manier van werken, kan het maar overleven als het ingebed wordt in uw bedrijfscultuur. Precies daarom zal QS Consult Lean niet voor u doen, maar met u en met de duidelijke bedoeling om steeds meer gewicht op interne schouders te leggen. Als er één onderwerp is waarvoor u niet afhankelijk mag zijn van een consultant, dan is het wel Lean.

CONDITIEBEHEER

U kunt conditiebeheer invoeren in uw bedrijf door een medewerker naar onze opleiding Conditiebeheer te sturen. Een andere mogelijkheid is onder begeleiding van QS Consult van bij de aanvang van het project de stappen van conditiebeheer toe te passen. In team met uw projectingenieurs en de machineleverancier bepalen we de kritische condities en zetten we een onderhoudsschema op dat ervoor zal zorgen dat deze condities ook beheerd zullen worden.

Voor verdere informatie of een vrijblijvend gesprek: neem contact op.