Management Systemen

In 1991 ben ik gestart met het begeleiden van bedrijven bij het uitbouwen van hun kwaliteitssysteem tot certificatie volgens de toen geldende versie van de ISO 9001 norm. Ondertussen zijn we met de versie 2015 al aan de vierde herziening toe. Bovendien werden in die periode heel wat andere normen ontwikkeld zoals sectorspecifieke kwaliteitsnormen (ISO TS 16949 – automobiel; AS 9100 – luchtvaart; …), normen op het gebied van milieu (ISO 14000), veiligheid (VCA, OHSAS 18000), voedselveiligheid (HACCP, BRC, SQF, ISO 22000), sociale verantwoordelijkheid (SA 8000; ISO 26000) enzovoort. Er lijkt wel geen einde te komen aan de normering over managementsystemen.

QS Consult is gespecialiseerd in kwaliteit en kwaliteitsmanagement. We beperken onze activiteiten dan ook tot normen voor kwaliteitszorgsystemen en de integratie ervan met milieuzorgsystemen volgens ISO 14000.

Certificatie van managementsystemen

We moeten hier niet flauw over doen: een groot aantal bedrijven zet een systeem op onder druk van de klant die een certificaat eist. Er is niets mis met het tegemoet komen aan de eisen van de klant en het is dus geen schande om dit als belangrijkste reden te hanteren.

Maar als men het dan toch moet doen, kan men het net zo goed verstandig doen en er een maximum aan voordelen uit halen. Daarbij geldt een gouden regel: het systeem moet het bedrijf ten goede komen. Vergeet niet dat zodra al uw concurrenten gecertificeerd zijn dit niet langer een voordeel betekent en dat een klant u als leverancier zal kiezen omwille van uw kwaliteit, service en prijs. Een duur, zwaar en onflexibel systeem zal daarbij eerder een blok aan het been dan een voordeel zijn.

Met de vrijgave van ISO 9001:2015 werd de integratie van systemen vereenvoudigd, komt meer nadruk te liggen op leiderschap en minder op documentatie en is de klemtoon nog meer gericht op effectiviteit, efficiëntie, procesaanpak en resultaten.

Integratie van managementsystemen

QS Consult is een groot voorstander van het maximaal integreren van systemen. Er zijn meerdere voordelen:

  • Minder documenten en dus een eenvoudiger beheer van gedocumenteerde informatie.
  • Een geïntegreerd zorgsysteem zal veel meer als het systeem van het bedrijf aanzien worden dan als het systeem van een dienst (wat maar al te vaak het geval is bij kwaliteitssystemen).
  • Het bevordert een globaal, geïntegreerd denken over het bedrijf en het vermijdt dat verschillende aspecten tegen elkaar uitgespeeld worden. We moeten immers kwalitatief en productief en veilig en milieubewust werken.

QS Consult trainingen op het vlak van managementsystemen

QS Consult verzorgt trainingen over de ISO 9001:2015 norm en over de sectornormen ISO/TS 16949 en AS 9100.

Maar het zijn turbulente tijden want zowel de ISO/TS 16949 als de AS 9100 worden herzien en zullen vermoedelijk in oktober 2016 worden vrijgegeven. De automobiel sectornorm zal zelfs niet langer een ISO-norm zijn maar als IATF 16949:2016 uitgegeven worden. Wel blijft er een heel nauwe samenwerking met ISO bestaan.

Deze wijzigingen hebben tot gevolg dat we voorlopig geen trainingen aanbieden over die sectornormen. Zodra we de nieuwe versies hebben kunnen bestuderen en hebben omgezet naar een praktisch trainingspakket pikken we dit weer op. Wel blijven we opleidingen organiseren over een aantal technieken die verplicht zijn in de automobielsector, maar die vindt u terug in het menu Kwaliteitstechnieken.

Meer informatie over de verschillende programma’s vindt u via de onderstaande icoontjes.

ISO 9001:2015
ééndaagse opleiding over de norm en hoe haar te interpreteren, met extra aandacht voor de recentste wijzigingen.
IATF 16949:2016
opleidingen die zich focussen op de specifieke eisen van de automobielsector.
AS 9100:2016
opleiding gericht op de specifieke eisen van de luchtvaart.
Interne auditor
een praktijkgerichte training voor het vormen van interne auditoren voor het kwaliteitssysteem.