Managementsystemen Consulting

GAP ANALYSE

Als u de taken kent die u te doen staan om een degelijk kwaliteitssysteem uit te bouwen dan wordt dat uitbouwen een stuk eenvoudiger. Bij een gap analyse evalueren we de huidige toestand van het bedrijf ten opzichte van de relevante kwaliteitssysteem standaard. We spreken met uw mensen, bekijken de documenten en observeren de activiteiten. Het eindresultaat is een actieplan met inschatting van de vereiste inspanningen en tijd om dit te realiseren en met een aantal tips voor verbetering. 

INTERNE AUDIT

Een belangrijk onderdeel van elk systeem is het organiseren van interne audits. Ook op een systeem moet toezicht worden gehouden. Het opzetten van een dergelijk systeem maakt deel uit van onze begeleiding bij implementatie. We verzorgen ook een opleiding “Interne Auditor” maar daarnaast kan QS Consult ook zelf als “interne” auditor optreden. Hoewel de letterlijke eis voor de onafhankelijkheid van de interne auditor is weggevallen in ISO 9001:2015, blijft het aangewezen om de interne audit te laten uitvoeren door mensen onafhankelijk van het geauditeerde proces. Zeker in kleine organisaties kan dat een probleem zijn vooral voor het gedeelte leiderschap en voor de activiteiten van de kwaliteitsdienst.

IMPLEMENTATIE

Aansluitend op de gap analyse kan QS Consult u ook ondersteunen bij de ontwikkeling en invoering van het kwaliteitssysteem. In dit geval is het wel absoluut noodzakelijk dat er een projectleider is die de uitbouw van het systeem intern zal leiden. Wij ondersteunen de projectleider op alle aspecten van het invoeren van een systeem. Onze belangrijkste bijdrage zit in het bepalen van de te hanteren werkwijze om te komen tot een maximale kwaliteitsbeheersing gekoppeld aan een maximale efficiëntie.

INTEGRATIE VAN SYSTEMEN

U hebt op dit ogenblik een apart systeem voor veiligheid, kwaliteit en milieu? U vraagt zich af of dit niet efficiënter kan? Dan kunt u bij ons terecht om de beste manier van integreren voor uw bedrijf te bepalen. Wij kijken hierbij niet alleen naar de integratie van documentatie maar ook en vooral naar de impact op het proces van strategievorming. Een degelijke integratie heeft immers verstrekkende gevolgen voor een organisatie, als men er tenminste de echte vruchten wil van plukken. Technieken als SWOT, PEST, Hoshin-Kanri of Balanced Scorecard helpen u een geïntegreerde strategie te ontwikkelen en te ontplooien in uw organisatie.

Voor verdere informatie of een vrijblijvend gesprek: neem contact op.