Analyse van meetsystemen – MSA

Meten is weten, tenminste …als de meting correct is! Beslissingen over het goed- of afkeuren van producten worden genomen op basis van meetresultaten en zoals elk proces vertoont ook het meetproces variatie. Het doel van de analyse van meetsystemen is te bepalen hoe groot het onzekerheidsgebied rond de meetwaarde is en te achterhalen welke bronnen van spreiding tot die onzekerheid bijdragen en hoe we die kunnen wegnemen.

Onderschat het belang hiervan niet, want hoe breder het onzekerheidsgebied, hoe groter de kans dat producten verkeerd beoordeeld worden.

242 figuur 1

De QS Consult opleiding MSA brengt u de principes van meetfouten bij en geeft u technieken om deze correct te bepalen en te interpreteren. We baseren ons hiervoor op het MSA-handboek van AIAG (Automotive Industry Action Group) - vierde editie – Juni 2010 maar hebben dit aangepast tot een meer praktisch bruikbare cursus.

Wenst u een beter inzicht te krijgen in de waarde van uw meetsystemen? Neem contact op.