Six Sigma Consulting

QS Consult kan u op diverse vlakken ondersteunen bij het invoeren of toepassen van Six Sigma in uw bedrijf. Daarbij zullen we steeds uitgaan van uw eigenheid en van de mogelijkheden binnen uw organisatie. Zeker bij de invoering van Six Sigma is dat zeer belangrijk want overkill is in deze materie niet ongewoon. Door onze jarenlange ervaring op het vlak van kwaliteit zijn wij ook uitstekend geplaatst om de integratie van Six Sigma met andere systemen te bevorderen.

Onze begeleiding op het vlak van Six Sigma is in grote lijnen op te splitsen in twee blokken: strategisch en operationeel.

STRATEGISCH

QS Consult ondersteunt de leiding van het bedrijf bij het uitwerken van een Six Sigma strategie. Samen met u evalueren we de beste manier om Six Sigma in te voeren gericht op een maximale kans op succes en passend binnen de globale strategie. We tekenen het meest geschikte trainingstraject uit, helpen bij de selectie van de eerste projecten en van de projectleiders en volgen de resultaten op om waar nodig bij te sturen.

Ook bij het opmaken van een globale bedrijfsstrategie kunnen we u ondersteunen. Gebruikmakend van technieken als SWOT, PEST, Hoshin-Kanri of Balanced Scorecard komen we tot een gefundeerde strategie gekoppeld aan concrete actieplannen.  

OPERATIONEEL

Bij het operationeel maken van de Six Sigma strategie kan QS Consult een belangrijke rol spelen via onze hoogstaande opleidingsprogramma’s. Daarnaast kunnen we de lopende projecten mee-evalueren (QS Consult fungeert dan als Master Black Belt) en op die manier de projectleiders ondersteunen. Vooral bij de start van een Six Sigma programma kan dat het verschil maken tussen falen en slagen. QS Consult kan ook optreden als Black Belt – projectleider. In dat geval leveren wij de kennis van de methodiek en levert het bedrijf de kennis van de techniek. Dit zijn telkens unieke projecten die – uiteraard – als vertrouwelijk zullen behandeld worden.

Voor verdere informatie of een vrijblijvend gesprek: neem contact op.