Six Sigma

In onze snel veranderende wereld zijn er meer constanten dan men soms denkt. Zo zal het voor elk bedrijf altijd belangrijk blijven om de kosten van niet kwaliteit te verminderen of om de productiviteit te verhogen of om haar klanten tevreden te stellen. Die doelstellingen nastreven op een gestructureerde, wetenschappelijke manier vergroot uw kansen om ze ook daadwerkelijk te bereiken.

Laat dat nu precies de essentie en de kracht van Six Sigma zijn: op een gestructureerde manier met bewezen technieken systematisch verbeteren op die punten die van wezenlijk belang zijn voor de toekomst van uw bedrijf. Het uitgangspunt daarbij is het reduceren van spreiding door projecten aan te pakken volgens een DMAIC cyclus, zoals geïllustreerd op onderstaande afbeelding.

270 figuur 2

Hoewel Six Sigma oorspronkelijk gericht was op grote (industriële) bedrijven, is het ook voor kleinere organisaties in de dienstensector haalbaar, mits men zich houdt aan het principe “Do not adopt, adapt!” en laat dat nu net de basis zijn voor alle dienstverlening van QS Consult.

Vandaar dat in-house trainingen altijd voorafgegaan worden door een intakegesprek en dat de inhoud bijgestuurd wordt in functie van de specifieke noden en de eigenheid van het bedrijf. Wel worden bij alle Six Sigma trainingen van QS Consult steeds een aantal aspecten van Lean Enterprise geïntegreerd. We zijn er namelijk van overtuigd dat de combinatie van deze twee methodieken de meerwaarde voor een bedrijf maximaliseert.

QS Consult biedt een groot gamma van Six Sigma opleidingen aan, van een halve dag algemene introductie tot een Six Sigma Black Belt training van 18 dagen theorie gekoppeld aan een project in de eigen omgeving. Over de meest courante trajecten vindt u via de onderstaande links meer info.

Hebt u specifiek vragen over een Six Sigma opleiding, neem gerust contact op.