QSC Problem Solving

Er bestaan heel wat systemen voor gestructureerd probleem oplossen. Dat gaat van PDCA (Plan-Do-Check-Act) over Global 8D (8 Disciplines) tot DMAIC (Define-Measure-Analyse–Improve–Control)  en dan vergeten we er nog een heel stel. In al deze methodes ligt de klemtoon op het vinden van de oorzaken van het probleem maar de gebruikte technieken zijn onafhankelijk van de aard van het probleem. 

QS Consult heeft een eigen systematiek vastgelegd voor het aanpakken van individuele problemen waar de te gebruiken analysetools afgestemd zijn op het soort probleem. We onderscheiden hierbij 3 types:

  • Problemen die op een bepaald ogenblik in de tijd zijn ontstaan.
  • Problemen die te wijten zijn aan te veel spreiding in het proces
  • Problemen die onregelmatig optreden

Door te bepalen met welk type probleem je te maken hebt, kom je veel sneller tot de oplossing. De algemene aanpak is in de onderstaande flow-chart weergegeven.

qs-problem-solving-fc

Meer weten over deze efficiënte methode van probleem oplossen? Neem contact op.