Statistische Proces Controle – SPC

SPC behoort tot de basistechnieken van kwaliteitszorg en wordt dus al heel lang toegepast maar jammer genoeg vaak slecht, waardoor de potentiële winst niet wordt gerealiseerd. Zolang een proces niet statistisch stabiel is, is het ook niet voorspelbaar en beheerst. Met behulp van regelkaarten kunnen we een instabiliteit vaststellen waarna we de oorzaak zoeken en wegnemen.

241 Figuur 1

Als we dat eenmaal gedaan hebben gebruiken we de regelkaart om het proces stabiel te houden. Pas als we dit gerealiseerd hebben, kunnen we het proces verbeteren en dus de proces geschiktheid verhogen.

241 figuur2 

In onze opleidingen over SPC en capabiliteit benadrukt QS Consult een aantal voorwaarden voor succesvolle implementatie. Het probleem bij SPC ligt immers niet in de theorie want die is helemaal niet moeilijk maar in het juiste gebruik van de methode. Belangrijke aandachtspunten zijn:

  • SPC kan maar succesvol zijn als men bereid is onmiddellijk te reageren op de signalen van de regelkaart.
  • SPC is maximaal preventief als procesparameters met een regelkaart worden gevolgd en beheerst. Integreer met DOE – Design Of Experiments.
  • Besteed voldoende aandacht aan statistische stabiliteit. Alleen dan hebben de berekende regelgrenzen (en de eraan gekoppelde geschiktheidindices) een voorspellende waarde.
  • Gebruik de signalen van de regelkaart ook voor andere doeleinden (bijvoorbeeld voor het bepalen van onderhoudsfrequenties).
  • Er zijn verschillende soorten regelkaarten: gebruik de juiste kaart op het juiste moment

Hebt u vragen over wat SPC voor uw processen zou kunnen betekenen? Neem contact op.