TPM introductie

Lean en TPM (Total Productive Maintenance) vertrekken van dezelfde principes: waarde bieden aan de klant door verliezen te beperken en de mensen de ruimte geven om hun kennis maximaal toe te passen. Waar TPM oorspronkelijk gericht was op het onderhoud van het machinepark, is dat in de loop der jaren geëvolueerd (vooral onder leiding van de Japanese Institute for Plant Maintenance - JIPM) tot een globaal systeem voor het beheer van de complete organisatie. TPM neemt dan de plaats in van Lean als overkoepelende filosofie. Populair in dat verband is ook de term World Class Manufacturing (WCM) wat dan overeenkomt met het ultieme doel van de TPM aanpak.  

De workshop van QS Consult is bescheidener van aard. Onze bedoeling is een duidelijk beeld te geven van de basisprincipes van TPM en de mogelijkheden van implementatie. Tevens positioneren we TPM binnen een aantal andere systemen. De workshop eindigt met een groepsgesprek waarbij een eerste globaal plan van invoering wordt opgemaakt.

Inhoud

 •  Inleiding en historiek
 • Definitie van TPM
 • Filosofie en basisvoorwaarden
 • De TPM pijlers
 • Verliezen en OEE meting (Overall Equipment Efficiency)
 • TPM in relatie tot andere systemen
  • Lean
  • Kwaliteitsmanagementsystemen
  • Six Sigma
 • Invoeren van TPM
  • Algemeen
  • In uw organisatie

Voor meer informatie over TPM: neem contact op.