Training

Het bedrijf, dat zijn haar mensen. De sterkte van een bedrijf, dat is de verzamelde kennis van die mensen. De toekomst van dat bedrijf, dat is de mate waarin die kennis wordt op peil gehouden, uitgebreid en vernieuwd.
Daar werkt QS Consult aan mee door trainingsprogramma’s aan te bieden die niet alleen theoretisch op hoog niveau staan maar die ook boeiend gegeven worden en gekoppeld worden aan toepassingen in de praktijk. QS Consult organiseert zelf geen open opleidingen. Wij treden wel vaak op als trainer voor organisaties als Allanta vzw, Mutandiss, IFBD, BEMAS, ... Al deze en andere opleidingen bieden wij wel aan als in-house trainingen.

QS Consult gaat bij alle trainingen uit van de volgende stelling van Sophocles:

“Men moet leren door te doen. Ook al denk je dat je iets kan, zeker ben je pas als je het zelf geprobeerd hebt.”

Oefeningen tijdens de opleiding zijn daar een middel toe, maar nog belangrijker is de verworven kennis onmiddellijk (liefst gedurende de opleidingsperiode) toe te passen op een probleem uit de eigen werkomgeving. Alleen op die manier kan kennis verankerd worden in de organisatie en zal de training maximaal renderen. Men zegt dat bedrijven te weinig investeren in opleiding maar tezelfdertijd worden er kapitalen uitgegeven aan het verwerven van kennis die nooit toegepast wordt. Onze methodiek hebben we in het Engels omschreven als "The TICA Principle".

273 figuur 1

Voor al deze opleidingen gelden de volgende richtlijnen:

  • De inhoud kan aangepast worden aan de specifieke wensen van de klant;
  • Er is een beperking tot 12 deelnemers om voldoende interactie tijdens de lessen mogelijk te maken;
  • Elke deelnemer kan achteraf steeds contact opnemen als hij problemen heeft bij het toepassen van een techniek. Als dit via telefoon of een korte E-mail kan opgelost worden, wat vaak het geval is, zijn hier geen kosten aan verbonden.