Tweede ASQ Quality 4.0 Summit – Dallas, TX, 12 en 13 november 2018

Voorspellen is moeilijk, vooral de toekomst. Toch is dat wat meerdere sprekers – waaronder schrijver dezes – probeerden te doen op deze tweede uitgave van de Quality 4.0 Summit. Vanuit verschillende invalshoeken werd gepoogd om een beeld te schetsen van de toekomst van kwaliteit en van de kwaliteitsfuncties in een wereld die digitaal dooreengeschud wordt. Alle klassiekers kwamen aan bod: big data, machine learning, artificial intelligence, digital twins, robotisatie, … Sommige voordrachten waren zeer technisch, andere eerder filosofisch maar doorheen de diverse bijdragen kwamen er toch een aantal punten sterk naar voor. Punten die voor elke kwaliteitsmanager van belang kunnen zijn.

1. Kwaliteitscontrole is ten dode opgeschreven. Niet dat er geen controle meer zal zijn, integendeel, er komt vermoedelijk veel meer controle maar volledig geautomatiseerd. Dit geldt zowel voor productcontrole als voor procescontrole. Hetzelfde geldt trouwens voor heel wat functies in de dienstensector (en vooral in de financiële sector) die volledig door automatisatie en digitalisering zullen vervangen worden.

2. De aandacht van kwaliteit zal mede daardoor moeten verschuiven van de operaties naar het design, zowel product- als procesdesign. Het idee dat we iets op de markt lanceren en designfouten achteraf via continu verbeteren nog kunnen aanpakken, moet vergeten worden. Daar zal geen tijd meer voor zijn.

3. Kwaliteit moet veel strategischer denken en de kwaliteitsmanager moet de meerwaarde van kwaliteit duidelijk kunnen maken binnen de organisatie of de functie zal geen reden van bestaan meer hebben.

4. Zonder daarom specialist te moeten worden, zal een kwaliteitsmanager inzicht moeten hebben in de mogelijkheden en de basisprincipes van de verschillende nieuwe digitale technieken. Vanuit onze proces- en productkennis moet het dan mogelijk zijn om die digitale omwenteling mee vorm te geven en te sturen. Niet in hoe het technisch moet gebeuren maar in wat er moet gebeuren om het bedrijf beter te maken: welke data hebben we nodig, welke informatie willen we hieruit krijgen? Dit laten we best niet aan IT over en daar ligt een grote kans voor kwaliteit.

5. Om dit te kunnen waarmaken, om überhaupt een kans op overleven te hebben, moeten we in kwaliteit open staan voor de Learn – Unlearn – Relearn cyclus van Alvin Toffler. En vooral het Unlearn gedeelte zal veel moeite kosten want kwaliteit is een conservatieve wereld die moeilijk het verleden kan loslaten. Het was opvallend hoeveel sprekers hier specifiek naar verwezen. We staan voor een traject van kennistransformatie.

6. Wie nu nog met preventief onderhoud bezig is, loopt hopeloos achter en heeft een onbetrouwbaar en te duur onderhoudssysteem. Alle onderhoud zal predictief worden en gebaseerd op data die in reële tijd de toestand van de kritische componenten weergeeft.

Heel wat uitdagingen maar ook veel kansen.
Onze presentatie vindt u hier.